Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy w Tryńczy

Adres:

Tryńcza 127
37-204 Tryńcza  

Telefon/fax: (0-16) 642 12 21

E-mail: ug.tryncza@data.pl